Firma MAPAL MICROTEK S.R.L. cu sediul social in CODLEA str. NOUA, nr. 27, judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J8/173/2007 atribuit in 22.01.2007, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ08/173/2007, Codul Unic de Inregistrare 20721389, cu un capital social subscris si varsat in suma de 823.510 lei, divizat in 82.351 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, având următorii asociați :

 • Asociatul MAPAL FABRIK FUR PRAZISIONSWERKZEUGE DR.KRESS KG , persoana juridica germana cu sediul in Germania, 73431 AALEN, OBERE Bahnstrasse, nr.13, infiintata in baza actului nr.HRA500379 emis de Judecatoria ULM, care detine 76.174 (saptezecisisasemiiunasutasaptezecisipatr4) parti sociale , in valoare de 761.740 lei, reprezentand 92,50% din capitalul societatii;
 • Asociatul ANDREI VALENTIN-RADU , cetăţean olandez , născut în Braşov / România la data de 01.10.1952 in Brasov / Romania , cu adresa in Romania, Brasov, str.Pictor S. Luchian nr.25F Bl.36 Ap.26 Kreis Brașov ,CNP 7521001080011 , nascut la 01.10.1952 in Brasov, legitimat cu Carte de Rezidentă Permanentă seria RPU nr. 43399 eliberată de I.G.I. Brașov la 28.11.2018 , care detine 6.177 parti sociale, in valoare de 61.770 lei, reprezentand 7,50 % din capitalul societatii;

Si

Firma MAPAL ROMANIA S.R.L. cu sediul social in BUCURESTI, B-dul LIBERTATII, nr.1, bl.A1, scara 3, etaj 2, ap.52, sect.4 , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9750/2004 atribuit in 16.06.2004, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ40/9750/2004 , Codul Unic de Inregistrare 20721389 , cu un capital social subscris si varsat de 18.010 lei, divizat in 1.801 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, având următorii asociați:

 • Asociatul MAPAL FABRIK FUR PRAZISIONSWERKZEUGE DR.KRESS KG, persoana juridica germana cu sediul in Germania, 73431 AALEN, OBERE Bahnstrasse, nr.13, infiintata in baza actului nr.HRA500379 emis de Judecatoria ULM, care detine 1.666 (unamie sasesutesasezecisisase) parti sociale, in valoare de 16.660 lei, reprezentand 92,50 % din capitalul societatii;
 • Asociatul ANDREI VALENTIN-RADU, cetăţean olandez, născut în Braşov / România la data de 01.10.1952 in Brasov / Romania, cu adresa in Romania, Brasov, str.Pictor S. Luchian nr.25F Bl.36 Ap.26 Kreis Brașov, CNP 7521001080011, nascut la 01.10.1952 in Brasov, legitimat cu Carte de Rezidentă Permanentă seria RPU nr. 43399 eliberată de I. G.I. Brașov la 28.11.2018, care detine 135 (unasutatreizecisicinci0 parti sociale, in valoare de 1.350 lei, reprezentand 7,50 % din capitalul societatii;

In urma Hotărârilor Adunarilor Generale ale Asociaților MAPAL MICROTEK S.R.L., din data de 07.01.2019, si MAPAL ROMANIA S.R.L., din data de 07.01.2019, prin care s-a hotarat fuziunea celor doua societati prin absorbtia de catre MAPAL MICROTEK SRL a societatii MAPAL ROMANIA S.R.L., si ca urmare a bilanturilor contabile intocmite la data de 30.11.2018, cele doua societati au elaborat prezentul proiect de fuziune, in urmatoarele conditii:

I. FUNDAMENTAREA FUZIUNII

Fuziunea prin absorbtie a celor doua societati comerciale este motivata de de faptul ca ambele societatii au asociat majoritar pe MAPAL FABRIK FUR PRAZISIONSWERKZEUGE DR.KRESS KG care doreste concentrarea activitatii intr-o singura societate.

Cele doua societati, odata cu acordul de fuzionare considera ca vor putea asigura o politica de marketing si manageriala unitara pentru derularea activitatilor care intra in obiectul lor de activitate, folosirea optima a resurselor materiale si umane.

II. CONSECINTELE FUZIUNII

Ca urmare a fuziunii prin absorbirea de catre Firma MAPAL MICROTEK S.R.L. a Firmei MAPAL ROMANIA S.R.L. , societatea MAPAL MICROTEK S.R.L. , va avea următoarele date de identificare principale :

a. Sediul social in CODLEA str. NOUA, nr. 27, judetul Brasov

b. In urma fuziunii, capitalul social al MAPAL MICROTEK S.R.L. se va majora si va fi de 841.520 (optsutepatruzecisiunamiicincisutedouazeci) lei, divizat in 84.152 (optzecisipatrumiiunasuta cincizecisidoua) parti sociale, valoarea nominala a unei parti sociale fiind de 10 lei fiecare.

c. Asociati: avand in vedere fundamentarea fuziunii asa cum este prezentata la cap.I., si componenta initiala a actionariatului celor doua societatii care fuzioneaza, structura dupa fuziune a actionariatului societatii MAPAL MICROTEK S.R.L. (societatea absorbanta) este urmatoarea:

 • MAPAL FABRIK FUR PRAZISIONSWERKZEUGE DR.KRESS KG – va detine 77.841 (saptezecisi saptemiioptsutepatruzecisiuna) parti sociale, in valoare de 778.410 lei, reprezentand 92,50 % din capitalul societatii;
 • ANDREI VALENTIN-RADU va detine 6.311 (sasemiitreisuteunsprezece) parti sociale, in valoare de 63.110 lei, reprezentand 7,50 % din capitalul societatii .

d. Participarea asociatilor la profit proportionala cu participarea la sau pierderi va fi direct capital. Toate partile sociale sunt ordinare si acorda posesorilor drepturi de vot si de dividend egale.

e. Stabilirea activului si a pasivului: Potrivit datelor existente in anexa nr.1 la prezentul proiect de fuziune, s-au stabilit urmatoarele valori anterioare fuziunii (la 30.11.2018) si dupa fuziune.

e1) Pentru MAPAL MICROTEK S.R.L.:

 • Active: 4.344.815 lei
 • Datorii: 1.470.982 lei
 • Capitaluri proprii: 2.873.833 lei

e2) Pentru MAPAL ROMANIA S.R.L.:

 • Active: 3.087.642 lei
 • Datorii: 638.926 lei
 • Capitaluri proprii: 2.448.716 lei

f. Raportul de schimb a fost stabilit tinandu-se cont de faptul ca cei doi sociatii din fiecare societate au aceeasi pondere in fiecare dintre acestea adica:

 • Asociatul MAPAL FABRIK FUR PRAZISIONSWERKZEUGE DR.KRESS KG – detine 92,50 % in ambele societatii si in consecinta va detine 92,50 % din societatea absorbanta;
 • Asociatul ANDREI VALENTIN RADU detine 7,50 % in ambele societatii si in consecinta va detine 7,50 % din societatea absorbanta.

Potrivit acestui principiu MAPAL MICROTEK S.R.L. va emite 1.801 de parti sociale cu o valoare nominala de 10 pentru asociatii din MAPAL ROMANIA S.R.L. (societate absorbita) dar nu va incasa vreo prima de fuziune si nu va plati nici un fel de sulta.

g. Obiectul de activitate: al societatii absorbante ramane nemodificat.

h. Administrarea societatii absorbante se va realiza in continuare de catre urmatorii administratori, care pot angaja societatea cu puteri depline separat :

 • Dl. KRESS JOCHEN GEORG ALBERT, cetățean german, născut la 02.07.1975 în Stuttgart / Germania, domiciliat în Germania 73430 Aalen Platanenweg 20, identificat prin Carte de Identitate nr. L8RKKG7M2 emisă de autoritățile germane la 28.02.2011;
 • Herr WENDEL SIEGFRIED , deutscher Staatsbürger, – Dl. WENDEL SIEGFRIED , cetățean german , născut la 10.07.1958 în Ellwangen (Jagst) / Germania , domiciliat în Germania 73434 Aalen Sauerbachstrasse 99 ,  identificat prin Pașaport nr. C8RJZV231 emis de autoritățile germane la 21.04.2011;
 • Dl. ANDREI VALENTIN RADU,  cetăţean  olandez, născut în Braşov / România la data de 01.10.1952 in Brasov / Romania, cu adresa in Romania, Brasov, str.Pictor S. Luchian nr.25F Bl.36 Ap.26 Kreis Brașov ,CNP 7521001080011 , nascut la 01.10.1952 in Brasov, legitimat cu Carte de Rezidentă Permanentă seria RPU nr. 43399 eliberată de I.G.I. Brașov la 28.11.2018.

i. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societatii MAPAL MICROTEK S.R.L. raman in intregime neschimbate, valabile. Drept pentru care s-a intocmit prezentul PROIECT de FUZIUNE astazi 07.01.2019 pe baza calculelor efectuate si pe baza bilanturilor anexate ale societatilor care fuzioneaza, ambele reflectand situatia existenta la data de 30.11.2018.